สิ่งที่เราทำ

ประกันภัยเพื่อสวัสดิการพนักงาน

ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงาน ผู้บริหารองค์กรควรให้ความสำคัญสูงสุดกับกระบวนการสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ในองค์กรทั้งนี้ การประกันภัยเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงาน อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งมีผลต่อกำหนดนโยบายของแต่ละองค์กร

ทีมงานของ อัลฟ่า แคปปิตอลมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสากล เราจึงมีความพร้อมในการให้บริการที่เหนือความคาดหวังที่ท่านสามารถไว้วางใจได้
ไม่ว่าองค์กรของท่านจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

เราพร้อมที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน

 • ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันภัยส่วนบุคคล

อัลฟ่าแคปปิตอลจะจัดการและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่วนบุคคลและเจรจากับบริษัทประกันภัยต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความต้องการเฉพาะ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยที่เหมาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย

 • การประกันอัคคีภัยบ้านพักอาศัย ทรัพย์สิน /ของใช้ภายในบ้าน
 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • การประกันภัยประกันการเดินทาง
 • การประกันภัยของสะสมส่วนตัว งานศิลปะโบราณวัตถุและเครื่องประดับ
 • การประกันภัยเครื่องบินส่วนตัว
 • การประกันภัยตัวเรือและเรือยอชท์
 • การประกันการเดินทางในต่างประเทศ

ความเสี่ยงภัยชนิดพิเศษ

บริษัท และองค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ ซึ่งอาจมีลักษณะเฉพาะตัว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปไม่สามารถรับรองความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมหรืออาจมีผู้รับประกันภัยในประเทศเพียงน้อยรายที่สามารถรับประกันภัยดังกล่าวได้ เนื่องด้วยอัลฟ่า แคปปิตอล มีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหลากหลายประเภท จึงสามารถเพิ่มข้อเสนอหรือเงื่อนไขการรับประกันภัยพิเศษที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของท่านอาทิ เช่น

 • การประกันภัยอากาศยาน: เครื่องบินส่วนตัว
 • การประกันภัย ตัวเรือ เรือยอชท์และเรือเดินสมุทร
 • การประกันภัยของสะสมของ ชิ้นงานศิลปะโบราณวัตถุเครื่องประดับและสัตว์เลี้ยงหายาก
 • การประกันภัยในอาณัติ
 • การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสินค้า / การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในการดำเนินธุรกิจ จะมีผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีในการแทนที่สินทรัพย์ที่ถูกรื้อถอนหรือชำรุดเสียหายและการหยุดชะงักทางธุรกิจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

ธุรกิจที่แตกต่างกัน จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมากมายหลายแบบ ซึ่งคุกคามต่อคนทรัพย์สิน และการดำเนินธุรกิจ อัลฟ่า แคปปิตอลจะช่วยบรรเทาและเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงภัยต่างๆ ต่อไปนี้:

 • การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
 • การประกันภัยทรัพย์สิน
 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 • การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ/ การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
 • การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
 • การประกันความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง / การประกันภัยทดแทนแรงงาน
 • การประกันภัยการก่อการร้ายและความเสี่ยงทางการเมือง
 • การประกันภัยความเสี่ยงทางไซเบอร์

ประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์

เรามีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกรถพ่วงรถจักรยานยนต์และยานพาหนะประเภทพิเศษหรือเฉพาะประเภทอื่น ๆ คำขวัญของเราที่ อัลฟ่า แคปปิตอลคือตราบใดที่ท่านปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายบนถนน โปรดมั่นใจว่าอัลฟ่า แคปปิตอล จะให้ความคุ้มครองและการประกันภัยสำหรับรถยนต์ของท่าน

 • การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ)
 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
  • 1. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  • 2. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
  • 3. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
  • 4. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
   • 4.1 การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส
   • 4.2 การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
  # ความคุ้มครองการประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท5
  A คุ้มครองชีวิตบุคคลที่สามและการบาดเจ็บต่อร่างกาย ใช่ ใช่ ใช่
  B คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  C คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่มีการชนกัน ใช่
  D คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่มีการโจรกรรมยานพาหนะหรืออุปกรณ์ทั้งหมดและชิ้นส่วนต่างๆรถและคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช่ ความสูญเสียหรือความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ตาม (D) แล้วแต่กรณี

ประกันภัยความเสี่ยงระดับภูมิภาคและระดับโลก

อัลฟ่า แคปปิตอล สามารถจัดหาประกันภัยความเสี่ยงนอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ถ้าหากบริษัทของท่านตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย หรือเป็นบริษัทไทยที่กำลังมองหาการขยายความคุ้มครองหรือประกันภัยออกไปในภูมิภาคอื่น อัลฟ่า แคปปิตอลสามารถออกแบบหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความเสี่ยงและความต้องการประกันภัยของท่าน ในที่ใดก็ตามที่ท่านอาจจะเผชิญความเสี่ยงในด้านทรัพย์สิน บุคคล หรือลูกค้าทั่วโลก