คู่ค้าของเรา

ที่อัลฟ่า แคปปิตอล เราตระหนักดีว่า ลูกค้าของเราอาจมีความต้องการนอกขอบเขตความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทุกผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย อัลฟ่า แคปปิตอลได้จัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเราเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ

ด้วยความสัมพันธ์ระยะยาวและมั่นคง อัลฟ่า แคปปิตอลภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับองค์กรตามด้านล่างนี้