ประวัติ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 บริษัท อัลฟ่า แคปปิตอลมุ่งมั่นที่จะเป็นนายหน้าประกันภัยชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพ ประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ปรึกษาที่เป็นธรรม เสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ดี

ที่อัลฟ่า แคปปิตอลกลุ่มลูกค้าองค์กรของเราครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายภูมิภาค ครอบคลุมตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ไปจนถึงบรรษัทข้ามชาติ รวมทั้งสมาคมวิชาชีพต่างๆ


ความมุ่งมั่นของเรา

ลูกค้าสำคัญที่สุด

สำหรับอัลฟ่า แคปปิตอลเราคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลุกค้าสำคัญที่สุด และเรามุ่งมั่นที่จะหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าของเรา

คำแนะนำที่เปิดกว้าง

ในฐานะที่ปรึกษาอิสระ เราให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเราโดยไม่มีอคติและเป็นกลาง เราต้องการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ให้กับลูกค้าของเรา

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เรามุ่งมั่นที่จะหาผลประโยชน์ที่ดีและคุ้มค่าในระยะยาวให้กับลูกค้าของเรา